מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

הרצאות ומצגות מהכנס הארצי

העלינו לאתר את ההרצאות והמצגות מהכנס הארצי המקוון של החינוך המתמטי בבית-הספר היסודי שהתקיים ביום ראשון, ד' בתמוז תשפ"ב, 03.07.2022.
תודה רבה לכל המרצים!