מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מספר חזק 2000 - גיליון 33

(תשפ"ב, ספטמבר 2022)mispar_chazak_2000_cover_small

תגובותיכם לכתב העת, חשובות לנו מאוד. אנא מלאו את טופס המשוב.

גיליון מלא להדפסה

תוכן העניינים


על המספר:

מחקר יישומי:

רגע חושבים:

משחקים מתמטיים: