מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מיקרו-שיעור: חוק החילוף בכפל

מיקרו-שיעור זו אסטרטגיית הוראה לצמצום פערים. במסגרת המיקרו-שיעור, המורה מתכננת ומעבירה שיעור קצר הממוקד במטרה אחת בלבד, לקבוצה קטנה של תלמידים.
הפעם אנו מצרפות מיקרו-שיעור שמטרתו להמחיש את חוק החילוף בכפל באמצעות ייצוגו על ידי קבוצות שוות המסודרות בצורות מגוונות.

קישור לפעילות (בעברית ו- بالعربية)