מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

סיכום מאמרים בנושא הסימן "שווה"

סיכום של מאמרים העוסקים בסימן "=" כמציין שוויון מתמטי וכמהווה קישור מהותי בין אריתמטיקה לאלגברה.
חלק מהידע על אודות הסימן "=" הוא ההבנה שניתן להשתמש בו בתהליכים וטרנספורמציות מתמטיים ושהוא בעצם יחס. זוהי ההבנה שהסימן מסמל זהות של הביטויים המוצגים משני צדדיו.