מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מיקרו-שיעור: ישר המספרים

מיקרו-שיעור הוא כלי להוראה בשיעורים פרטניים. במסגרת המיקרו-שיעור, המורה מתכננת ומעבירה שיעור קצר הממוקד במטרה אחת בלבד, לקבוצה קטנה של תלמידים.
הפעם אנו מצרפות מיקרו-שיעור שמטרתו חיזוק הבנת המושג "קטע יחידה" על ישר המספרים.

קישור לפעילות (בעברית ו- بالعربية)