מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

סיכום מאמרים בנושא פיתוח חשיבה כפלית אצל תלמידים צעירים

סיכום המאמרים מתאר דרכים שונות לפיתוח חשיבה כפלית בכיתות הנמוכות של בית הספר היסודי.

לסיכום בעברית ו-بالعربية