מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מספרים טבעיים ושברים על ישר המספרים (ב')

החלק השני של סיכום המאמרים מוקדש לקשיים ולתפיסות המוטעות של תלמידים בייצוג מספרים על ישר המספרים.

לקריאה