מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מספר חזק 2000 - גיליון 34

(תשפ"ג, ספטמבר 2023)mispar_chazak_2000_cover_small

תגובותיכם לכתב העת, חשובות לנו מאוד. אנא מלאו את טופס המשוב.

גיליון מלא להדפסה

תוכן העניינים


על המספר:

מחקר יישומי:

במבט אחר:

משחקים מתמטיים: