מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

חוקי הפעולות בדגש על חוק הקיבוץ בכפל

בסיכום זה מוצגים שלושה מאמרים העוסקים בחוקי הפעולות בדגש על פעולת הכפל וחוק הקיבוץ בפעולת הכפל.

לקריאה