מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מספר חזק (בית ברל) - גיליון 10

(מאי 1994)

תוכן עניינים

כריכה

אודות ודבר המערכת


רבותי, ההיסטוריה... (תולדות המתמטיקה)

ראשית הגיאומטריה

מאת: ד"ר אביקם גזית


צורה ומרחב (גיאומטריה)

המקבילית

מאת: ד"ר גיורא מן


טעות לעולם חוזרת (חינוך מיוחד)

תהליך "הוראה דיאגנוסטית"

מאת: מרים גוטגולד

תוכנית לימודים במתמטיקה לחינוך המיוחד

מאת: נחמה חורין ונורית שניר


רגע... חושבים (פיתוח חשיבה)

חידות חיות

מאת: ד"ר יהודה רודיטי וד"ר אביקם גזית


לגופו של עניין (נושאים מתמטיים)

שברים עשרוניים כמספרים רציונליים/אי-רציונליים

מאת: נאוה אלמוג


הבה נשחקה (משחקי חשבון)

משחק האשכולות לתרגול חיסור

ממשחקי המרכז למתמטיקה בבית ברל


אפשר גם אחרת

ספרייה מתמטית

מאת: איריס רוזנטל

כפל באמצעות האצבעות

מאת: אסעד מחאג'נה