מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מספר חזק (בית ברל) - גיליון 11

(פברואר 1995)

תוכן עניינים

כריכה

אודות ודבר המערכת


פיתוח חשיבה

פעילויות חקר "מתקדמות" לכיתות נמוכות

מאת: ד"ר אלכס פרידלנדר

חידות חיות - הסברים, אסטרטגיות ופתרונות לחידות חיות מגיליון מס' 10

מאת: ד"ר אביקם גזית

חידות

מאת: ד"ר יהודה רודיטי


טעות לעולם חוזרת (חינוך מיוחד)

מבחני בזק לסינון ראשוני של מתקשים בחשבון

מאת: ד"ר עליזה לוי

חיסור קצת אחרת

מאת: ד"ר רחל קרול ורינה חזון


רבותי, ההיסטוריה... (תולדות המתמטיקה)

ראשית הגיאומטריה, והפעם: תלס אינו רק משפט פרופורציה...

מאת: ד"ר אביקם גזית


צורה ומרחב (גיאומטריה)

משפחת המרובעים - יחסי מוכלות וקשרים

מאת: איריס רוזנטל ומירי בן-ארי


לגופו של עניין

הקשר בין הכפולה המשותפת המינימלית לבין המחלק המשותף המקסימלי של שני מספרים

מאת: ד"ר אליאס עבוד וד"ר נימר ביאעה


אפשר גם אחרת

בעיות פתוחות

מאת: ד"ר מיכל סוקניק

דרכים רבות לפתרון

מאת: נחמה חורין