מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מספר חזק (בית ברל) - גיליון 16

(1998)

תוכן עניינים

כריכה

אודות ודבר המערכת


רבותי ההיסטוריה (תולדות המתמטיקה)

ארכימדס מסרקוזה, מגדולי המתמטיקאים בכל הזמנים

מאת: ד"ר אביקם גזית


אפשר גם אחרת (דרכים בהוראה)

עבודה בלוח שברים

מאת: תמי גירון

סוגי אלגוריתמים בהוראת שברים

מאת: ד"ר אילנה ארנון וד"ר רנטה נירנבורג

מה מסתתר בקופסת גפרורים

מאת: ד"ר אלכס פרידלנדר

לוח קיר - משוואות חיות

מאת: תמי גירון


מחשב, מחשבון לחשיבה ולחשבון

אתר המרכז למתמטיקה בבית ברל

מאת: איריס רוזנטל וענת קלדרון


צעד ראשון

עוד מעט חשבון - מאגר פעילויות ממוחשב לפיתוח חשיבה מתמטית לגיל הרך

מאת: ד"ר רינה גפני, נחמה חורין, מרים בן-יהודה וד"ר בת שבע אילני


מחקר שימושי: עקרונות, מושגים, שיטות וכללים

הערכת עבודת תלמידים על משימות מחקר

מאת: ד"ר אלכס פרידלנדר וג'ין אלברט

הבניית הוראת המתמטיקה על דרכי חשיבה של ילדים - חלק א'

מאת: ד"ר רותי שטינברג, שרה הוכנר ואיילה טל


רגע... חושבים (פיתוח חשיבה)

מה במעטפה? חידות מתמטיות

מאת: הדסה גינת ואביבה פשחור


מדפדפים במדף (ספר חדש)

בעיות ואתגרי חשיבה ב"חושבים לעניין"

מאת: ד"ר רינה גפני

משחקי מילים, והפעם - מעולם המתמטיקה

מאת: ד"ר אביקם גזית