מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמרים בנושא בעיות מילוליות

 לפתיחת המאמרים נדרשת תוכנת Acrobat Reader הניתנת להורדה חינם מכאן.


Using Representations of Fraction Multiplication
By: Corey Webel, Erin Krupa, and Jason McManus
From: Teaching Children Mathematics, Vol. 22, No. 6, February 2016


Differentiation for Special Needs Learners
By: LouAnn Lovin, Maggie Kyger, and David Allsopp
From: Teaching Children Mathematics, October 2004


The sweetest chocolate milk: A nonroutine fracion problem provides many solution paths.
By: Kristie J. Newton
From: Mathematics Teaching in the Middle School, October 2010.
Making the Most of Story Problems
By: Victoria R. Jacobs & Rebecca C. Ambrose
From: Teaching Children Mathematics, December 2008 - January 2009.
 
Assessing Students' Mathematical Problem Posing
By: Edward A. Silver & Jinfa Cai
From: Teaching Children Mathematics, October 2005.
Some Reflections on Problem Posing - A Conversation with Marion Walter
By: Juliet A. "Jill" Baxter
From: Teaching Children Mathematics, October 2005.
An Alternative to Basic-Skills Remediation
By: Judith E. Hanks
From: Teaching Children Mathematics, April 1996.
Encouraging Perseverance in Elementary Mathematics: A Tale of Two Problems
By: Doug M. Clarke and Barbara A. Clarke
From: Teaching Children Mathematics, December 2003.
Developing sense about Numbers
By: Carole Greenes, Linda Schulman & Rika Spungin
From: Arithmetic Teacher, January 1993.
Developing Algebraic Reasoning in the Elementary Grades
By: Jinfa Cai
From: Teaching Children Mathematics, December 1998.
A Modeling Approach for Enhancing Problem Solving in the Middle Grades
By: Beverly J. Ferrucci, Ban-har Yeap & Jack A. Carter
From: Mathematics Teaching in the Middle School, May 2003.
Students' Use of Symbols
By: Deborah A. Carey
From: Arithmetic Teacher, November 1992.