מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמרים בנושא חקר נתונים

לפתיחת המאמרים נדרשת תוכנת Acrobat Reader הניתנת להורדה חינם מכאן.


Caution: Venn Diagrams Ahead!
By: Dovie L. Kimmins and J. Jeremy Winters
From: Teaching Children Mathematics,Vol. 21, No. 8, April 2015.Developing Algebraic Reasoning in the Elementary Grades
By: Jinfa Cai
From: Teaching Children Mathematics, December 1998.
Understanding Student's Understanding of Graphs
By: Susan N. Friel, George W. Bright & Frances R. Curcio
From: Mathematics Teaching In the Middle School, November - December 1997.
What do Children Understand about Average?
By: Susan Jo Russell & Jan Mokros
From: Teaching Children Mathematics, February 1996.
Making Charts: Do Your Students Really Understand the Data?
By: Louis Feicht
From: Mathematics teaching in the Middle School, September 1999.
Picture This
By: Martha H.Hopkins
From: Teaching Children Mathematics, February 1998.