מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מספר חזק (בית ברל) - גיליון 20

(2000)

תוכן עניינים

אודות ודבר המערכת

לזכרו של יהודה עמיחי


רבותי ההיסטוריה (תולדות המתמטיקה)

אירועים ואישים בולטים בהתפתחות המתמטיקה באלף הראשון ובחצי הראשון של האלף השני לספירת הנוצרים

מאת: ד"ר אביקם גזית


טעות לעולם חוזר

הוראה מותאמת לצורכי הלומד - מיפוי כיתה בחשבון כבסיס להוראה

מאת: נחמה חורין ומרים בן-יהודה


אפשר גם אחרת (דרכים בהוראה)

מתמטיול בשבילי מכללת לוינסקי

מאת: אילנה דרוקר, אורנה רדאי ועדינה חכם אהרון

ספירת ימי הלימודים וחגיגת יום המאה

מאת: אביבה פשחור והדסה גינת, זווית רחבה


גיאומטריה (צורה ומרחב)

ביקור במרוקו בהיבט מתמטי חטוף

מאת: נחמה חורין


מחשבים בעולם

מחשבים בעולם

מאת: תמי גירון


מעניין לעניין (עקרונות, מושגים, שיטות וכללים)

הצדקת השערות על ידי ילדים בבית הספר היסודי

מאת: אלכס אוליצין

המספרים הטבעיים

מאת: ד"ר בת שבע אילני ונאוה אלמוג

המורה כחוקר

מאת: ד"ר מיכל סוקניק


עלו ברשת (אתרים באינטרנט)

מתמטיקה ברשת

מאת: אורית וולמן