מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מספר חזק 2000 - גיליון 12

(תשס"ז, נובמבר 2006)frontphoto12

תוכן עניינים


לגופו של עניין

ההסבר האלגברי למשימות ומשחקי חשבון מפתיעים
מאת: ד"ר משה סטופל וד"ר גלעד הר-שפר

חשבון שעון ולוח שנה
מאת: ד"ר יוסף אלרן ומיכל אלרן


משחקי מתמטיקה

מסע אל המספר 1
מאת: אברהם בלוך


א"ב היסטורי

ישעיהו שור
מאת: מרגרט פרוים

אפשר גם אחרת

בעית השמיניות - בעיה אחת... תשובה אחת... ודרכים רבות
מאת: חנה לב-זמיר

החיסור הצרפתי
מאת: ד"ר מירה עופרן


צורה ומרחב

גיאומטריה מזווית אחרת
מאת: ג'רי (גרשון) רוזן


מן השטח

זרקור מתוך ההדרכה
מאת: טובי מגדל ושרית כהן-לוי


רגע חושבים

בעיות מעניינות

פתרונות לבעיות (מגליון 11)
מאת: ד"ר ג'ין אלברט


ההיסטוריה של החינוך המתמטי

מתמטיקה עברית בעברית - בעקבות הספר "כליל החשבון"
מאת: ד"ר אברהם תורגמן