מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מתמטיקה ואומנויות (אוסף אתרים)

על האמן אֶשֶר M. C. Escher בפייסבוק

The Art of M. ESCHER (מצגת)

חגיגה לעיניים (המתמטיות) - מוצגים שיוצגו בקרוב בתערוכה כחלק מהכנס השנתי המשותף של האיגודים המתמטיים האמריקאים MAA ו- AMS.  

מתמטיקה ואוריגמי:

מתמטיקה ומבוכים:

מתמטיקה ומוזיקה:

תערוכה ניידת במסגרת המוזיאון למתמטיקה

גלריה מתמטית

מוסיקה פרקטלית

גיאומטריה ואמנות

האומנות והגיאומטריה של קיפול עיגולים - Wholemovement

הוראת המתמטיקה לחטיבת הביניים דרך אמנות

מתמטיקה ואמנויות

סימטריה (אוסף אתרים)

גשרים וקשרים בין מתמטיקה ואמנות: צורות וגופים, סימטריה, ריצופים, פרקטלים וכאוס.

Math Awarness Month - April 2003, Mathematics ans Art