מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מספר חזק 2000 - גיליון 15

(תשס"ח, פברואר 2008)frontphoto15

תוכן עניינים


א"ב היסטורי

אוקלידס
מאת: מרגרט פרוים


לגופו של עניין

בנייה גיאומטרית - הבעיות הקלאסיות
מאת: אסף דביר


אפשר גם אחרת

דף עבודה אחד - וריאציות רבות
מאת: אבתיסאם עבד אלח'אלק, ד"ר מיכל סוקניק

חופש ומתמטיקה
מאת: עמוס גואטה


רגע חושבים

בעיות מעניינות

פתרונות לשאלות מהאולימפידע מגיליון 14
מאת: מירי בן-ארי

חידות על אי-ודאות
מאת: ד"ר אביקם גזית


לגיל הרך

משולשים ו"לא משולשים" בגן הילדים
מאת: פרופ' דינה תירוש ופרופ' פסיה צמיר


גישות בהוראה

אחוזים וריבוע האחוזים
מאת: ד"ר מיכאל קורן


על מדף הספרים

המקרה המוזר של הנמלים על המוט
מאת: פרופ' רון אהרוני