מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מספר חזק 2000 - גיליון 17

(תש"ע, נובמבר 2009)photo17

תוכן עניינים


מחקר שימושי

מקומה של יצירתיות בפתרון בעיות לא שגרתיות בסדרות
מאת: ד"ר אביקם גזית, ד"ר דורית פטקין


אפשר גם אחרת

סרטוט סכמטי ככלי בפתרון בעיות
מאת: עירית גרשקוביץ, ורדה הוס, דליה חן, קלרה שפושניק


צורה ומרחב

אמצעי המחשה ללמידת נושא המשולש
מאת: ד"ר וג'יה דאהר, אבתיסאם עבד אל ח'אלק


הערכה כמנוף ללמידה

תרומתן של בעיות בלתי שגרתיות
מאת: תמי גירון