מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

סיכומי הרצאות מכנסים שנערכו בארץ

מצגות והרצאות מצולמות מהכנס הארצי המקוון להוראת מתמטיקה בחינוך היסודי שהתקיים ביום ראשון, ד' בתמוז תשפ"ב, 03.07.2022. *חדש*

מצגות והרצאות מצולמות מהכנס המקוון: להתחבר מרחוק - כנס לכל העוסקים בחינוך מתמטי בבית-הספר היסודי, שהתקיים ביום רביעי 15.07.2020 כ"ג בתמוז, תש"ף.

מצגות מהכנס הארצי השנתי להוראת מתמטיקה בחינוך היסודי, שהתקיים בנאות אפעל, 26.5.16.

מצגות מהכנס הארצי של החינוך המתמטי בבית-הספר היסודי, שהתקיים בוואהל סנטר, אוניברסיטת בר-אילן, 2.7.15. 

מצגות מתוך הכנס מתמטיקה כיצירה אשר התקיים מטעם המכללה האקדמית גליל מערבי ב- 24.12.14:

  1. פדגוגיה של חינוך ליצירתיות מתמטית - ד"ר אלעד שגב 
    מתוך הרצאתו של ד"ר שגב - תרגיל ביצירתיות שנעשה עם תלמידי כיתה ג (סרטון).
  2. מתמטיקה כיצירה של המוח האנושי - ד"ר ג'וני אוברמן 
  3. הסיפורים המפליאים של המתמטיקה - קלרה זיסקין
  4. הערכה חלופית במתמטיקה - ד"ר יניב ביטון 

סיכומי הרצאות מהכנס הארצי של החינוך המתמטי בבית-הספר היסודי: גיאומטריה מזוויות שונות, מרכז הכנסים שפיים, 3.7.13.

סיכומי הרצאות מהכנס הארצי של החינוך המתמטי בבית-הספר היסודי: מיומנויות המאה ה- 21 בלמידה והוראה של מתמטיקה, 3.7.12.

ד"ר מיכל טבח: מורה הפועל בסביבה טכנולוגית: חקר מקרה בעזרת שתי תיאוריות.
מתוך הרצאתה שהתקיימה במסגרת סדרת ההרצאות "חושבים מתמטיקה" 29.3.12 אוניברסיטת חיפה.