סיכומי הרצאות מכנסים שנערכו בארץ
 מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

סיכומי הרצאות מכנסים שנערכו בארץ

מצגות וצילום ההרצאות מהכנס המקוון: להתחבר מרחוק - כנס לכל העוסקים בחינוך מתמטי בבית-הספר היסודי, שהתקיים ביום רביעי 15.07.2020 כ"ג בתמוז, תש"ף.

מצגות מהכנס הארצי השנתי להוראת מתמטיקה בחינוך היסודי, שהתקיים בנאות אפעל, 26.5.16.

מצגות מהכנס הארצי של החינוך המתמטי בבית-הספר היסודי, שהתקיים בוואהל סנטר, אוניברסיטת בר-אילן, 2.7.15. 

מצגות מתוך הכנס מתמטיקה כיצירה אשר התקיים מטעם המכללה האקדמית גליל מערבי ב- 24.12.14:

  1. פדגוגיה של חינוך ליצירתיות מתמטית - ד"ר אלעד שגב 
    מתוך הרצאתו של ד"ר שגב - תרגיל ביצירתיות שנעשה עם תלמידי כיתה ג (סרטון).
  2. מתמטיקה כיצירה של המוח האנושי - ד"ר ג'וני אוברמן 
  3. הסיפורים המפליאים של המתמטיקה - קלרה זיסקין
  4. הערכה חלופית במתמטיקה - ד"ר יניב ביטון 

סיכומי הרצאות מהכנס הארצי של החינוך המתמטי בבית-הספר היסודי: גיאומטריה מזוויות שונות, מרכז הכנסים שפיים, 3.7.13.

סיכומי הרצאות מהכנס הארצי של החינוך המתמטי בבית-הספר היסודי: מיומנויות המאה ה- 21 בלמידה והוראה של מתמטיקה, 3.7.12.

ד"ר מיכל טבח: מורה הפועל בסביבה טכנולוגית: חקר מקרה בעזרת שתי תיאוריות.
מתוך הרצאתה שהתקיימה במסגרת סדרת ההרצאות "חושבים מתמטיקה" 29.3.12 אוניברסיטת חיפה.