מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

שיעורים מוסרטים

מדור זה מציג שיעורים מוסרטים לצד תאור כתוב של מערכי השיעורים. השיעורים נבנו בשיתוף פעולה בין הפיקוח על המתמטיקה במשרד החינוך ובין מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי והוא תוצר של עבודת צוות של מדריכים ומורים.

חקירת הקשר בין קוטר המעגל להיקפו: שיעור לפי מודל "פתרון בעיות" (باللغة العربية)

השיעור מציג התנסות של תלמידים בבדיקת הקשר בין קוטר מעגל להיקפו, תחילה בעזרת מדבקות על גבי עיגול המשורטט על נייר ובהמשך בעזרת יישומון. מהלך החקר מתועד באקסל.


מציאת השלם על-פי החלק עם צורות הפלא: שיעור לפי מודל "פתרון בעיות" (باللغة العربية)

השיעור מציג התנסות של תלמידים בבניית צורה שלמה בהינתן חלק מהצורה, כלומר, בניית השלם על פי חלקו. 
השיעור מציג שילוב בין עבודה עם אמצעי המחשה, צורות הפלא, לסירוגין עם בנייה באמצעות יישומון של צורות פלא על לוח הכיתה.


חיסור מספר חד-ספרתי ממספר דו-ספרתי עם פריטה

השיעור מציג אסטרטגיות שונות העולות מתשובות התלמידים לחיסור עם פריטה. 
ניתן לצפות בשימוש באמצעי המחשה לצד יישומונים תוך כדי הסברים של תלמידים את דרכי עבודתם.


אותו שבר - חלקים שונים: מציאת חלקים מהשלם עם קיפולי נייר

בשיעור זה התלמידים מתנסים בזיהוי וביצירת מצולעים המהווים חלקים שונים מתוך השלם. העבודה משלבת קיפולי נייר וייצוג החלקים ביישומון.