מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

דפי שאלות בנושאים שונים

מורים יכולים להשתמש בדפים כמאגר של שאלות, בהתאם לנושא הנלמד.
דפי השאלות שמורים כקבצי PDF, שלצפייה בהם נדרשת תוכנת Acrobat Reader הניתנת להורדה ממקום זה.

כיתה ו

צוות פיתוח השאלות: ד"ר ג'ין אלברט, אבתיסאם עבד אל חאלק.

כיתות ג-ד 

צוות פיתוח השאלות: ד"ר עלי עותמאן, ד"ר ג'ין אלברט, אבתיסאם עבד אל חאלק.

טבלת מיון שאלות החודש כיתות ג-ד לפי נושא


כיתה ה

צוות פיתוח השאלות: ד"ר עלי עותמאן, נדא עמראן, אבתיסאם עבד אל חאלק.

טבלת מיון שאלות החודש כיתה ה' לפי נושא