מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

חומרי ההתמקצעות: גיאומטריה - מודולה לצוותים בית-ספריים

פעילויות בגיאומטריה לבית הספר יסודי לצוותים בית-ספריים. הפעילויות מחולקות ליחידות. כל יחידה עוסקת באחד הנושאים המופיעים בתכנית ומכילה פעילות אחת עד שלוש פעילויות, בהתאם להיקף בתוכנית הקורס.

החומרים נכתבו על-ידי צוות מכון ויצמן למדע.


- מבוא