מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

פעילויות בסדרות חשבוניות לכיתות א-ג בערבית מתוך "فكر وتمثع"

فعاليات في المتواليات للصفوف الاول - الثالث:

الفعاليات بالعربية تظهر فقط في ال word  الذي فية اللغة العربية: