מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

פעילויות העשרה בתרגילי כיוון לכיתות א-ג מתוך "فكر وتمتع"

فعاليات في الاتجاهات للصفوف الاول - الثالث:

الفعاليات بالعربية تظهر فقط في ال WORD  الذي فية اللغة العربية: