מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

פעילויות העשרה בנושא בעיות המילוליות לכיתות א-ג מתוך "فكر وتمتع"

فعاليات في المسائل الكلاميّة للصفوف الاول - الثالث:

الفعاليات بالعربية تظهر فقط في ال word  الذي فية اللغة العربية: