מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

פעילויות העשרה בנושא יחסים בין מספרים לכיתות א-ג מתוך "فكر وتمتع"

فعاليات في الصفات والعلاقات بين الأعداد للصفوف الاول - الثالث:

الفعاليات بالعربية تظهر فقط في ال word  الذي فية اللغة العربية: