מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

פעילויות העשרה בנושא הממוצע לכיתות ד-ו מתוך "فكر وتمتع"

فعاليات في المعدل للصفوف الرابع - السادس:

الفعاليات بالعربية تظهر فقط في ال word  الذي فية اللغة العربية.