מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

פעילויות העשרה במשוואות לכיתות ד-ו מתוך "فكر وتمتع"

فعاليات في المعادلات للصفوف الرابع - السادس:

الفعاليات بالعربية تظهر فقط في ال word  الذي فية اللغة العربية.