מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מצגות וסיכומי הרצאות מימי עיון

מצגות מתוך ימי עיון מקוונים למורי מתמטיקה בבית-הספר היסודי בנושא עידוד סקרנות מתמטית כאמצעי לצמצום פערים אשר התקיימו במהלך תשפ"ד: *חדש*


מצגות מתוך יום עיון למורי מתמטיקה בבית-הספר היסודי בנושא "ככה" זו לא תשובה... הנמקות, הצדקות והסברים, אשר התקיים בסמינר הקיבוצים ב- 19.2.18:


מצגות מתוך יום עיון למורי מתמטיקה בבית-הספר היסודי בנושא למידה משמעותית במתמטיקה דרך יצירתיות אשר התקיים באוניברסיטת חיפה, 5.6.14:


מצגת מתוך יום עיון למורי מתמטיקה בבית-הספר היסודי בנושא למידה משמעותית במתמטיקה אשר התקיים במרכז המורים בבאר-שבע, 28.5.14: 


מצגת מתוך יום עיון למורי מתמטיקה בבית-הספר היסודי בנושא מתמטיקה? כל אחד יכול! כיצד נעצים את חוויית הלמידה? אשר התקיים בפסג"ה פתח-תקוה, 30.4.14: 


מצגות מתוך יום עיון למורי מתמטיקה בבית-הספר היסודי בנושא מתמטיקה - כל אחד יכול! מענה לתלמידים מתקשים, אשר התקיים בפסג"ה פתח-תקוה, 17.4.13: 


 מצגות מתוך יום עיון למורי מתמטיקה בבית-הספר היסודי בנושא מצוינות ופיתוח יצירתיות במתמטיקה, אשר התקיים באוניברסיטת חיפה, 5.2.13:


מצגות מתוך יום עיון למורי מתמטיקה בבית-הספר היסודי אשר התקיים באוניברסיטת חיפה, 15.10.12: