מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מספר חזק (בית ברל) - גיליון 1

(מרץ 1989)

תוכן עניינים

כריכה

אודות ודבר המערכת


רבותי, ההיסטוריה... (תולדות המתמטיקה)

מפלאי המספרים הראשוניים

מאת: ד"ר אלי מאור


צורה ומרחב (גיאומטריה)

אלכסונים בונים מרובעים

מאת: רינה גפני


רגע... חושבים (פיתוח חשיבה)

חידות ושעשועי חשבון כאמצעי לפיתוח חשיבה מתמטית

מאת: אביקם גזית


הבה נשחק (משחקי חשבון)

משחקי חשבון


אפשר גם אחרת (חינוך מיוחד)

מפלאי הכפל

מאת: נחמה חורין

דפי עבודה

מאת: המרכז להוראת המתמטיקה, מכללת בית ברל


טעות לעולם חוזרת (חינוך מיוחד)

המספר העשרוני ושגיאות מקובלות

מאת: נחמה חורין