מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

אוגדן חקר נתונים בשילוב יישומונים

האוגדן משלב עבודה עם תוכנת GapMinder (תוכנה חופשית לשימוש). כל פעילות כוללת מדריך למורה. 
הפעילויות בעברית ו- بالعربية.
כתבה: עינת גיל
 • פעילות 3: על ישובים וילדים והצגת נתונים בגרף (כיתות ד-ה)
  בפעילות זו נאסוף נתונים על ישובים שונים ונגלה מגמות בנתונים, נשווה בין ישובים, ונבחן קשר בין משתנים. כל זאת בהקשר של נתונים אמיתיים, המתעדכנים מעת לעת באתרי רשויות מקומיות באינטרנט.

 • פעילות 4: סקר חיות מחמד (כיתות ג-ד)
  הצעה לעריכת סקר לגבי חיית המחמד המועדפת על ילדים.

 • פעילות 5: סקר חיות מחמד - הרצוי והמצוי (כיתות ד-ו)
  הפעילות מזמנת חקר וגילוי ממצאים מחיי היומיום של הילדים על החלומות שיש להם בנושא גידול חיות מחמד, לצד המציאות המתאפשרת בנושא זה.

 • פעילות 6: אגף הנוער ותרבות הפנאי (כיתות ה-ו)
  איסוף נתונים בנושא תרבות הפנאי של ילדים בארץ. ממצאי הסקר יתעדכנו מהארץ כולה, בקרב כל הילדים שיכנסו לאותה פעילות.

 • פעילויות 7-8: קרובים לשחקים בתל אביב ומעבר (כיתות ה-ו)
  חקר גורדי השחקים בישראל. חלק א' מתמקד במידע על הבניינים הגבוהים בישראל וחלק ב' מתמקד בכיוון הסטטיסטי של מדדי מרכז – ממוצע וחציון.

 • פעילויות 9-10: מחקרים וסקרים (כיתות ה-ו)
  בפעילות זו הילדים יוצרים שאלון מקוון בעזרתו יאספו נתונים מילדי הכיתה בנושא המעניין אותם.