מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

ארבע פעולות חשבון

maths 1428925 640 operations yelowפעילות בה יש למצוא מהי הפעולה המשותפת המקשרת זוגות של מספרים. מצורפים פתרונות.

קישור לפעילות

Read 558 times