מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

שנה מעוברת

adarעל פי הלוח העברי, במהלך מחזור של 19 שנים יש 7 שנים מעוברות, בהן  נוסף חודש אדר א'. 

בפעילות זו התלמיד חוקר את לוח השנה הלועזית ולוח השנה העברית. תוך כדי החקירה הוא מבצע השוואות וחישובים מתמטיים המובילים אותו להבנת עיבור השנה העברית. הפעילות מזמנת עיסוק בהשערות ובדיקתן ועל בסיס המידע הנצבר בפעילות מתבצע תהליך של חקר נתונים.

 

מתאים לכיתות: א-ו

נושאים: לוח שנה עברי, לוח שנה לועזי, שנה מעוברת, פסח, דיאגרמה


להרחבה והעמקה בנושא:

Read 1726 times