מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: שיחה המקדמת הבנה מושגית

Discourse that Promotes Conceptual Understanding

Elham Kazemi

כמה מילים על המאמר:

מאמר זה מציג נקודות חשובות ממחקר המדגים מהי המשמעות של "ללחוץ" על התלמידים לחשוב באופן מושגי על מתמטיקה, כלומר, לדרוש חשיבה המצדיקה פרוצדורות, במקום משפטים של הפרוצדורות עצמן. מחקר זה בדק את המידה שבה עשרים ושלוש מורות של הכיתות הגבוהות של ביה"ס היסודי, תמכו בלמידה והבנה בזמן דיונים של הכיתה כולה ושל קבוצות קטנות.

למאמר בעברית / بالعربية

פרטים נוספים על המאמר:

מתוך: Teaching Children Mathematics, March 1998

תרגום: ד"ר מיכל סוקניק

image article1

Read 82887 times