מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מי מתאים לשני הצדדים?

בפעילות זו על תלמיד לרשום שני מספרים, לא שלמים, על ציר המספרים, המתאימים לנקודות הנמצאות משני צידי המספר הנתון.

לפעילות בעבריתبالعربية

Read 393 times