מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: לימוד השפה המתמטית ב"טווח ההתפתחות האפשרית הקרובה"

Learning Mathematical Language in the Zone of Proximal Development

Diana F. Steele

כמה מילים על המאמר:

"בעשור האחרון נערכו דיונים רבים בדבר ההשפעה של אינטראקציה חברתית על ההתפתחות של הבנה מתמטית. שורשי דיון זה נעוצים ברעיונות של לב ויגוצקי, פסיכולוג רוסי שערך מחקרים בשנות ה- 20 וה- 30. הוא התענין באופן שבו ילדים ממשיגים את משמעות המילים. הוא הגיע למסקנה שאינטראקציה חברתית ותקשורת הן מרכיבים חיוניים בתהליך המשגה זה. על מנת להראות כיצד ילדים לומדים שפה מתמטית, מדגים מאמר זה כיצד ניתן ליישם בכתה את הרעיונות של ויגוצקי, במסגרת הוראת המתמטיקה".

למאמר בעברית


פרטים נוספים על המאמר:

מתוך: Teaching children mathematics, Vol. 6, No.1, September 1999, pp. 38-42

תרגום: ברכה סגליס

Read 76160 times