מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: שיפור ההוראה על ידי ראיונות קצרים

Improving Instruction through Brief Interviews

Donald M. Peck, Stanley M. Jencks, and Michael L. Connell

כמה מילים על המאמר:

מאמר בשבחם של ראיונות קצרים מאוד, המשולבים במבחנים של נייר ועיפרון, ונותנים מידע לגבי הבנת הילדים את המושגים המתמטיים.

למאמר בעברית / بالعربية


פרטים נוספים על המאמר:

מתוך: Arithmetic Teacher, Vol. 37, No. 3, November 1989, pp. 15-17

תרגום: ד"ר מיכל סוקניק

Read 133844 times