מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: שינויים קטנים במבחנים עושים את ההבדל

On Tests, Small Changes Make a Big Difference

Linda Dager Wilson

כמה מילים על המאמר:

מאמר העוסק ביכולת שלנו לעקוב אחר הבנת התלמידים לאור שאלות ששאלנו אותם, ואיך נוכל לשנות את השאלות כדי להעריך נכונה את ההבנה הקיימת.

למאמר בעברית.

 

פרטים נוספים על המאמר:

מתוך: Teaching Children Mathematics , Vol. 11 No. 3, Oct. 2004, pp. 134-137

תרגום: ברכה סגליס

Read 58869 times