מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

סדרת הרצאות מצולמות בנושא חילוק

הרצאות מצולמות בנושא חילוק. ההרצאות מתמקדות בנושאים הבאים: חילוק מספרים טבעיים; אלגוריתם החילוק הארוך; חילוק: המעבר מאריתמטיקה לאלגברה.

מרצה: ג'וני אוברמן

Read 91805 times