מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: הצגת חלופה להוראת מתקנת של מיומנויות יסוד

An Alternative to Basic-Skills Remediation

Judith E. Hanks

כמה מילים על המאמר:

המאמר עוסק בהוראה מונחית קוגניטיבית. מדובר על מודלים של התערבות הנובעים מהידע הקיים אצל הילד המתקשה במטרה לאפשר לכל ילד להיות מעורב בפעילויות מסדר חשיבה גבוה. זאת במקום להתחיל עם רשימה של מיומנויות החסרות אצל הילד.

למאמר בעברית / بالعربية


פרטים נוספים על המאמר:

מתוך: Teaching Children Mathematics , Vol. 2 No. 8, April 1996

תרגום: ברכה סגליס

Read 127002 times