מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: שימוש בייצוגים של כפל שברים

Using Representations of Fraction Multiplication

Corey Webel, Erin Krupa, and Jason McManus

כמה מילים על המאמר:

המאמר בוחן את הדרכים בהן נעשה שימוש במודלים ויזואליים להצגת כפל בשברים, ומדגיש את הייצוג של משמעות הכפל במודל ולא את השימוש במודל כעוד אסטרטגיה לקבלת תשובה. במאמר מוצגות 2 מטלות עם הקשר דרכן נבחנים ומנותחים מודלים ויזואליים שונים.

למאמר בעברית


פרטים נוספים על המאמר:

מתוך: Teaching Children Mathematics, Vol. 22, No. 6, February 2016

תרגום: ד"ר מיכל סוקניק

Read 80011 times