מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: חשיבתם של תלמידי חטיבת הביניים אודות מצבים גיאומטריים

Middle School Students' Reasoning about Geometric Situations

William M. Carroll

כמה מילים על המאמר:

המאמר מציג שלוש פעילויות ומחוונים לתלמידים בכיתות ה' עד ח', במטרה להעריך חשיבה גאומטרית ולזהות תפיסות שגויות בגיאומטריה. במאמר נטען שהצבת אתגר לתלמידים ליישם את הידע שלהם במצבים הדורשים יישום, הסבר והדגמה היא צעד אחד קדימה לקראת שיפור החשיבה הגיאומטרית. המאמר מדגיש את חשיבות ההתנסות המשמעותית בגיאומטריה במהלך בית הספר היסודי, כבסיס לפיתוח חשיבה טובה אודות מצבים גיאומטריים בכיתות גבוהות יותר.

למאמר בעברית


פרטים נוספים על המאמר:

מתוך: Mathematics Teaching in the Middle School, Vol. 3 No. 6, March-April 1998

תרגום: ד"ר מיכל סוקניק

Read 81867 times