מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

המלצ"ה: קומבינטוריקה ללא נוסחאות

ארבע פעילויות אשר לשם ביצוען התלמידים נדרשים לחשיבה קומבינטורית, הסקה לוגית, יכולת הנמקה והכללה.

לפעילות בעברית / بالعربية

Read 96952 times