מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

בעיית ארבעת הצבעים (אוסף אתרים)

למעלה ממאה שנה עסקו מתמטיקאים חובבים ומקצועניים בחקר מפות שטוחות וחיפשו דרך להוכיח שדי ב- 4 צבעים כדי לצבוע כל מפה שטוחה. כמובן שיש מפות שניתן לצבוע בשני צבעים או בשלושה, אך ההוכחה ל- 4 צבעים בלבד עדין לא נמצאה. אמנם בשנת 1976 גילו החוקרים תשובה לכך בעזרת המחשב אך דרך הפתרון אינה נחשבת עדיין כהוכחה בעיני המתמטיקאים. האתרים להלן עוסקים בבעיה זו וכוללים מעט היסטוריה, הוכחה בעזרת מחשב, פעילויות לילדים ורעיונות להפעלה בכיתה או בקבוצת לומדים. 


Read 51480 times