מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מערכות מספרים - מספרים טבעיים (מונחון)

למונח 'מערכות מספרים' יש שני פירושים עיקריים. הפירוש האחד עניינו הוא דרכי ייצוג המספר, ואילו הפירוש האחר עוסק בתכונותיהן של קבוצות מספרים כמבנה מסוים. המסמך מפרט על שניהם.

קישור למאמר

Read 65487 times