מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מערכות מספרים - מספרים רציונליים (מונחון)

על מספרים רציונליים: הגדרה מתמטית, ייצוגים שונים של מספרים רציונליים, המבנה של מערכת המספרים הרציונליים ועוד.

קישור למאמר

Read 75590 times