מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: מודלים עבור תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

Models for special needs students

Diana L. Treahy and Susan P. Gurganus

כמה מילים על המאמר:

המאמר עוסק בהתנסויות של הוראה בצמד. מוצגות בו חמש אסטרטגיות יעילות להוראה בצמד (co-teaching) של מורים לחינוך מיוחד ומורים מקצועיים אחרים. הוראה בצמד מוגדרת כצורה ספציפית של שיתוף פעולה שבה מורת הכיתה ומורה של חינוך מיוחד (או תומך מקצועי אחר) חולקים את האחריות לתכנון, העברה והערכה של ההוראה עבור קבוצה מעורבת של תלמידים.

למאמר בעברית


פרטים נוספים על המאמר:

מתוך: Teaching Children Mathematics, April 2010

תרגום: ד"ר מיכל סוקניק

Read 79307 times