מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

אוגדן משימות הערכה: משחק קלאס

hopscotchהתלמידים נדרשים לזהות מספרים זוגיים ואי-זוגיים ולחשב סכומים שונים במסגרת אילוצי השאלה. על התלמיד לארגן את האפשרויות במהלך הפתרון על מנת להגיע למיצוי כל האפשרויות בשאלה.

מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי.


התאמה: כיתות א-ג

זמן: 25-35 דקות

נושאים עיקריים מתוך תכנית הלימודים: המספרים הטבעיים בתחום העשרים.

התמודדות עם שונות בין תלמידים:

אפשר לתת לתלמידים להשתמש במספר לוחות קלאס ריקים/עם המספרים (כמו בתמונה).

'פיגומים' אפשריים אותם ניתן לתת לתלמידים במהלך הפתרון:

  • ארגון ובדיקת האפשרויות בסעיף ב' בעזרת טבלה.
  • כמה סכומים שונים יכולים להיות בסעיף ב'? הסבר למה (ניסיון לארגן ללומד את החשיבה טרם היציאה לפתרון)
  • פישוט מונחי השאלה ללומד: לא כולל, סכום, כמה שיותר.
Read 123485 times