מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

אוגדן משימות הערכה: חניות לבניין

building parkingהתלמידים נדרשים לחשב את מספר החניות לבניין, תוך התייחסות למספר הקומות ולאילוץ נוסף.

מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי.


התאמה: כיתות ב-ג

זמן: 15-20 דקות

נושאים עיקריים מתוך תכנית הלימודים: חיבור, כפל ושאלות מילוליות.

'פיגומים' אפשריים אותם ניתן לתת לתלמידים במהלך הפתרון:

  • מהו מספר החניות הנדרש לקומה אחת בבניין?
  • מהו סך כל החניות הנוספות לבניין (לא כולל הפרטיות)?
  • צייר בבקשה את הבניין.
Read 114199 times